SV/ENG


Addon till Blender

Simple Batch Render
Ett enkelt addon till Blender som skapar en .bat fil med renderings jobb som man senare vill köra. Kan köras inifrån Blender eller som en separat Bat fil ifrån skrivbordet utan att först behöva starta upp Blender.

Funktioner:
- Ange vilken ruta som Blender ska starta renderingern ifrån
- Ange vilken ruta som Blender ska sluta rendera
- Lägga till jobbet i bat filen
- Kan startas inne från Blender eller ifrån skrivbordet som vilken .bat fil som helst
- Lägg till så många renderings jobb som helst

Simple Batch Render addon for Blender

Simple Batch Render på Youtube

Man kan köpa det via Blendermarket https://www.blendermarket.com/products/simple-batch-render

Snabb guide
Add render to queue - Lägger till nuvarande Blender fil som är öppen och sparad till kön.
Remove all renders from queue - Raderar alla jobb ifrån .bat filen.
Start frame: - Ange ifrån vilken ruta renderingen ska börja.
End frame: - Ange vilke ruta renderingen ska sluta. Om start och end är samma så renderas bara denna enda ruta ut.
Blender start path: - Ange var Blender.exe är instalerad.
Save bat file to: - Ange var .bat filen ska sparas. Default är det egna skrivbordet i windows.
Open file in Notepad - Öppnar vald .bat fil i Notepad (Anteckningar) om man villa göra några ändringar i filen.
Start Batch Render - Startar bat filen.
Bach render and shutdown - Start bat filen och när alla jobb ä klara så stängs datorn ner efter 5 minuter.

*Fungerar bara med Windows.